Reklama
 
Blog | Antonín Kostlán

Něco málo ze současného politického slovníku

Na rozdíl od středověku čeština už dnes nemá aorist a i politický slovník se vyvíjí... Slova dnes již často neznamenají to, co včera, natož předevčírem... Několik definic z právě platného politického slovníku ocení jistě pilní pozorovatelé žhavých novinek na vnitropolitické scéně...

Ekonomický růst: Nalezení dosud přehlížené mezery v ekonomice, kde se dá ještě něco ukrást…

Signál finančním trhům: Úpravy veřejných financí, které naznačí zahraničním finančníkům, že v ČR je za vhodné odstupné ještě co ukrást…

Konzolidační strategie: Hospodářská politika současné vlády, založená na představě, že je třeba zabezpečit pravidelné a vyrovnané příjmy pro rozhodující složky obyvatelstva (tj. pro členy vlády a pro kmotry v jejich partajích)…

Reklama

Politický a ekonomický debil: Každý, kdo ohrožuje ekonomický růst tím, že vysílá špatný signál k finančním trhům, a ohrožuje tak konzolidační strategii…