Reklama
 
Blog | Antonín Kostlán

Slova, slova, slova

Když jsem tu naposled žehral nad tím, že na Kampě už dneska nenajdete moc nápisů, ze kterých by čišela poezie (viz zde), neměl jsem vlastně pravdu. Takových "nápisů" je tu vlastně spousta - až na to, že to nejsou nápisy "für sich" a že ta "poézie" (jak ji přátelsky nazýval Josef Kainar) v nich rozhodně není zastoupena prvoplánově. Galerie pro tento týden aneb Co to čtete, princi? 

 

P7073766a

P7073765 

Reklama

Jsou slova ostrá břitva Jak voják na frontě
Stokrát je pokoř Stejně budou rozkazovat

Bojíme se slov

P7073873

P7073779 

Jsou slova otroci ve službách ideje
Stokrát si je ozdob Stejně dál budou sloužit

Nerozumíme slovům

P7073778

P7073777 

A dokud se neuondá uzda jejich pověření
Nedočkají se pramínků vlastního významu

Spíme se slovy v brašně

P7073781

P7073780 

Až jednou samovolně na párty obrazu
Beze slov slova řeknou Co dříve nechtěla

Tančíme se slovy

P7073783a

P7073783

Jenže ty brány, do nichž jednou vejdou…
Co když jsou dvířky od spalovacích pecí?

Bojíme se o slova

 P7073769

——————————————————————————————
Fotografováno na Kampě v červenci 2008
——————————————————————————————