Reklama
 
Blog | Antonín Kostlán

Athenaeum pro 21. století – kdo jsme a co chceme

Iniciativa Athenaeum pro 21. století se spontánně ustavila v průběhu srpna 2009. Její první akcí byl neformální seminář k otázkám vědy a politiky, který 4. září 2009 uspořádala ve spolupráci s časopisem Vesmír. 

 

Situace, která se v současné době vyhrotila kolem financování Akademie věd ČR, ukázala na celou řadu obecnějších problémů. Znepokojení nevyvolává jen samotný fakt redukce rozpočtu čelné vědecké instituce, ale i arogance, s jakou státní orgány tento svůj krok obhajují a rozpačitý postoj, s jakým se k tomuto problému staví současná česká politická reprezentace. Z těchto důvodů se spontánně ustavuje iniciativa Athenaeum pro 21. století, která si klade za cíl:

  • pokusit se pojmenovat a analyzovat deformace v politickém systému, které ve svém důsledku vedou k tomu, že český stát nejenže nedokáže podporovat vyspělé formy kultury, vědy a vzdělávání, ale sám se často stává nástrojem, který na ně útočí a podvazuje jejich činnost, 
  • poukazovat zejména na tzv. reformy veřejných institucí, s nimiž přicházejí politické reprezentace na celostátní i regionální úrovni, a přispívat k jejich dostatečnému prodiskutování před jejich případným spuštěním, a to s ohledem na zájmy občanů a nikoliv jen politiků,
  • přispět k odpovědi na otázku, kam jsme došli po dvaceti letech svobodného vývoje. Iniciativa by ráda přispěla k tomu, aby proběhla dostatečně fundovaná sebereflexe k symbolickému datu 17. listopadu 2009,
  • svou činností kultivovat kritické myšlení a odpovědnost politiků vzhledem k veřejnosti,
  • přispět k propojení a diskusi mezi různými iniciativami, které vznikly za účelem obrany veřejného prostoru v oblasti vzdělávání, vědy, kultury, zdravotnictví a dalších oblastech.

Svým názvem se tato iniciativa hlásí k odkazu kritického myšlení z období vznikání moderní české společnosti (tedy k časopisu Athenaeum, který byl založen v roce 1883 T. G. Masarykem), chce však předkládat návrhy a koncepty, které odpovídají dnešním potřebám a otevírají perspektivu pro českou vzdělanost v 21. století.

Iniciativa navázala spolupráci s časopisem Vesmír a společně s ním zakládá diskusní klub, který se bude věnovat těmto otázkám. Vedle toho hodlá působit i na informační a občanské bázi. V současné době chce přispět svou podporou i k úspěchu akcí, s nimiž přicházejí jiné již existující platformy. Mezi ně patří např. studentská iniciativa k 20. výročí 17. listopadu 1989 Inventura demokracie, která se již delší dobu snaží o nápravu politické kultury v České republice, platforma Pro vzdělanost, která čelí nedomyšlené vysokoškolské reformě, nebo Fórum Věda žije!, které se ustavilo v srpnu 2009 z řad pracovníků ústavů Akademie věd ČR. Athenaeum pro 21. století se však nebude vyhýbat ani spolupráci s iniciativami zaměřenými na vývoj v české kultuře, zdravotnictví a v dalších oblastech.

Reklama

Situace v naší zemi je příliš vážná na to, abychom si mohli dovolit komfort zůstat stranou.

Za iniciativu Athenaeum pro 21. století

                  Ivan Boháček, Antonín Kostlán, Václav Špička, Václav Trojan