Reklama
 
Blog | Antonín Kostlán

Ještě jednou ÚSTR (a doufám, že naposledy)

V pořadu Otázky Václava Moravce 28. 2. 2010 podrobil Pavel Žáček jisté dezintepretaci upozornění, které jsem byl nucen zaslat Radě Ústavu pro studium totalitních režimů, a proto zde raději zveřejňuji jeho text ve znění, v jakém jsem jej odeslal členům Rady.

 Jen velmi nerad se na svém blogu ještě vracím k nedávnému konkursu na ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, který je pro mě osobně již uzavřenou záležitostí, protože se domnívám že Jiří Pernes je za daných okolností osobou na toto místo velice vhodnou. Jakožto člověka znalého fungování spisové a archivní služby mě však přímo vyděsilo, když jsem na internetových stránkách ÚSTR nalezl v rubrice Aktuálně publikované některé dokumenty z neuzavřeného výběrového řízení, a považoval jsem proto za vhodné na to upozornit Radu ÚSTR. Abych zamezil, že bude toto upozornění vykládáno v jiných intencích, než v jakých bylo napsáno, přináším zde jeho text.

 

Upozornění na zneužívání dokumentů z výběrového řízení na ředitele ÚSTR

Reklama

Vážení členové Rady ÚSTR,

ke dni 23. 2. 2010 se na internetových stránkách ÚSTR objevily pod společným názvem „Podklady ředitele ÚSTR pro výběrové řízení “ dva dokumenty, jednak Motivační dopis PhDr. Pavla Žáčka Ph.D. z 12. 2. 2010 a dále Strukturovaný profesní životopis téhož opět z 12. 2. 2010.

Ponechám stranou své překvapení, že tu jsou takto zveřejněny podklady jednoho z účastníků výběrového řízení, a nadto účastníka neúspěšného, a dovolím si poukázat, že tímto zveřejněním zřejmě došlo ke zneužití úředních dokumentů ÚSTR.

Oba dokumenty jsou totiž opatřeny úředním prezentátem Ústavu (červené hranaté razítko v pravém horním roku) s uvedeným číslem jednacím. Nejde tedy o soukromou kopii jednoho z uchazečů, kterou by snad sám o své vůli poskytl ke zveřejnění, ale jde o součást oficiálních podkladů, které si vyžádala Vaše rada pro své rozhodování a které jsou důvěrnou součástí úředního řízení, protože ke zveřejnění těchto podkladů jednotlivých uchazečů si – na rozdíl od koncepcí – Vaše rada nevyžádala jmenovitý souhlas. Z právního hlediska je tedy nutno předpokládat, že tu dochází k nepřípustnému úniku informací z dosud aktuálního výběrového řízení.

Zneužití důvěrných dokumentů určených pro výběrové řízení je krajně znepokojivým momentem a dovoluji si Vaši radu požádat, aby z této záležitosti vyvodila pro osoby, které se toho dopustily, patřičné závěry.

Je-li to stávající ředitel ÚSTR, kdo takto zneužívá vlastní osobní dokumenty zaslané do výběrového řízení, lze se jen ptát, jakým způsobem pak nakládá nebo bude nakládat s osobními a citlivými údaji ostatních uchazečů, k nimž má v takovém případě rovněž nepochybně – podle mého názoru neoprávněný – přístup. 

 
S pozdravem

Antonín Kostlán

P. S.

Stránka, kde jsou dokumenty vyvěšeny: http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne , popř.
http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne/strana/2
Adresa prvního dokumentu:
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/tiskove_zpravy/vyberove-rizeni/dopis-zacek.pdf
Adresa druhého dokumentu:
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/tiskove_zpravy/vyberove-rizeni/zivotopis-zacek.pdf

Vzhledem k tomu, že na stránkách ÚSTR není zveřejněna e-mailová adresa Rady či jejího sekretariátu, ba ani e-maily jednotlivých členů Rady, posílám toto upozornění jen těm členům Rady, na něž lze získat e-mail z veřejně přístupných zdrojů.

A. K.