Reklama
 
Blog | Antonín Kostlán

Karamazovi: Bůh není, a přece se nám posmívá

Film Karamazovi  (Česká Republika - Polsko, polská verze názvu Bracia Karamazow, scénář a režie Petr Zelenka, premiéra 24. dubna 2008, 100 min.) je - zdráhám se ovšem říci především -  „záznamem" divadelního představení, které je scénickou adaptací  známého románu F. M. Dostojevského Bratři Karamazovi z let 1879-1880; jeho režisér v něm tudíž vystupuje - jak on sám to nazval - jako pouhý „archivář", který pokorně slouží jiným autorům. Ale zároveň je to - paradoxně - i výrazně autorský film, který dosahuje kvalit, jež o něm dovolují hovořit jako o kinematografické události roku 2008.

Příspěvek přemístěn na nové umístění.

 

 

Reklama